Salon Maturzystów

 26 września klasy maturalne uczestniczyły w Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. W tym roku gościnne podwoje otworzył KUL. Salon Maturzystów odbył się po raz dwunasty. Jego formuła ciągle ewoluuje, wpisując się w zmiany zachodzące w edukacji i szkolnictwie wyższym. Tegoroczni maturzyści mogli wysłuchać prezentacji ekspertów OKE i zapoznać się z ofertą 20. wyższych uczelni. Uczestnikom Salonu zaproponowano także wykłady i prelekcje poświęcone sposobom skutecznego przygotowania się do matury oraz planowaniu kariery zawodowej.

A teraz najważniejsze: złożyć deklarację maturalną i rozpocząć przygotowania do pierwszego ważnego egzaminu – egzaminu dojrzałości 2019!  

redakcja