Uroczystość ślubowania

Choćbyś poznał ziemię całą. Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać… sam siebie.

Tradycją naszej szkoły jest ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych. Zazwyczaj wydarzenie to ma miejsce w październiku, w kolejną rocznicę śmierci patronki szkoły. W tym roku wyjątkowo – dzień ślubowania został wyznaczony na 9. listopada, gdyż w tym dniu w naszej szkole miały miejsce uroczystości związane ze Stuleciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie potwierdzili swoje zobowiązania sprawczym ślubujemy i otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani dyrektor i wychowawcy. Gratulujemy.