Zebrania rodziców

Zebrania rodziców klas pierwszych i drugich z wychowawcami podsumowujące pierwszy semestr odbędą się 28 stycznia o godz. 17.

Konsultacje indywidualne z nauczycielami w godz. 17.30 – 19.00 .

Informacja o przydziale sal – tablica ogłoszeń – dolny korytarz.

Zapraszamy.