Świętujemy 450. lecie uchwalenia Unii Lubelskiej

W tym roku obchodzimy 450 – lecie zawarcia Unii Lubelskiej. Porozumienie na sejmie walnym w Lublinie połączyło się Królestwo Polskie oraz Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Unia Lubelska była unią realną. Porozumienie zostało przyjęte 28 czerwca, podpisane 1 lipca a ostatecznie ratyfikowane 4 lipca 1569 r. Na jego mocy dwie monarchie połączył wspólny władca, wybierany w wolnej elekcji oraz sejm, który liczył 127 posłów i senat składający się z 140 senatorów. Wspólne miały być ponadto herb i waluta. Nowe państwo prowadziło swoją  politykę obronną i zagraniczną.

Nieujednolicone natomiast pozostały urzędy, skarb, wojsko oraz sądownictwo obydwu narodów. Zachowano także wszystkie dotychczasowe prawa, organy sądownictwa i przywileje obowiązujące w obu państwach.

Obecny rok 2019 jest szczególnym okresem w historii celebracji tego wydarzenia, gdyż na mocy uchwały Sejmu i Senatu III RP  został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej. W naszej szkole ten wyjątkowy jubileusz został wykorzystany jako motto przewodnie i temat Konkursu Artystycznego Lubelskie impresje, który jest częścią Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7. Talent. Miała miejsce już ósma edycja tego przedsięwzięcia.

Paweł Podsiadły

Prezentujemy prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie