Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy maturalne (pisemne i ustne) – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 9,00

Egzaminy poprawkowe:

Matematyka – 27.08.2019 r. (wtorek) godz. 9,00  sala 19

Język angielski – 28.08.2019 r. (środa) godz. 9,00 sala 40

Fizyka – 28.08.2019 r. (środa) godz. 9,00   sala 19