„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019/2020”

Dnia 2 września rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: 

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” 

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki  lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego  lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020  będą uczyć się w klasach VII i VIII szkół podstawowych  lub w liceach ogólnokształcących.

Program  zakłada  przyznanie 500 stypendiów  na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie –  najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria  i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja  oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl  oraz  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538 
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713

Wnioski o przyznanie stypendium można składać: 

– przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

–  w formie elektronicznej na adres http://liboi.lubelskie.pl lub poprzez ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka) 

– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r.