44.Olimpiada Języka Angielskiego

7 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się 44. Olimpiada Języka Angielskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas licealnych. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie zadań. Sprawdzały one wiadomości gramatyczno-leksykalne oraz umiejętności translatorskie. Uczniowie, którzy uzyskają liczbę punktów 30, przejdą do drugiego etapu.  We keep our fingers crossed !

Joanna Zbiciak-Kozak