Realizacja procesu dydaktycznego w czasie zagrożenia koronawirusem

Szanowni Państwo!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną Office 365. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 9:00-13:00  tel. 81 532 65 12 kom. 519 593 065)

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@ 7lo.lublin.eu .

Kontakt z dyrektorem szkoły: dyrektor@7lo.lublin.eu

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Małgorzata Markowska
Dyrektor szkoły