STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

W roku szkolnym 2021/2022 Urząd Miasta Lublin uruchomił aplikację do elektronicznego składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wszystkie informacje oraz wniosek w formie elektronicznej (również do wydruku) znajdują się na stronie: https://stypendia.edu.lublin.eu/login. Aby wypełnić wniosek należy się zalogować tym samym kontem którym loguje się rodzic do dziennika. W razie pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w gabinecie psychologa szkolnego lub w sekretariacie szkoły.