STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH

UWAGA!!!!!

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″ skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2022-2023 zostanie przyznanych 579 stypendiów.

Wymieniony programy współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81)44 16 713, (81)44 16 716, (81)47 81 459 lub za pośrednictwem skrzynki
e-mail:
stypendia_rpo@lubelskie.pl

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać w terminie od 1 do 16 września 2022 r.