LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH


Informujemy, że od 1 do 30 września 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w
Lublinie będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”. Programy
dofinansowane przez Unię Europejską realizowane będą przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/