Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:

Michał Sadczuk

Zastępcy:

Magdalena Dudek – I zastępca

Karolina Szymańczuk – II zastępca

Regulamin Samorządu Uczniowskiego