Realizacja procesu dydaktycznego w czasie zagrożenia koronawirusem

Szanowni Państwo! Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego …

Komunikat

Szanowni Państwo, decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do dnia 25 marca 2020 r. ( środa ) zajęcia w szkołach zostają zawieszone. Nauczyciele w tym okresie będą wykonywać pracę zdalnie,  będą na bieżąco przygotowywać materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i sprawdzać nadesłane …