Historia Szkoły

W 1955 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie dnia 23 czerwca podjęło uchwałę o likwidacji Prywatnego Liceum sióstr Urszulanek i powołanie w jego miejsce od 1 lipca 1955 roku VIII Liceum Ogólnokształcącego. Tak więc dokument likwidacyjny stał się metryką, dokumentem fundacyjnym dzisiejszego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Nowoutworzona szkoła pozostaje w dalszym ciągu szkołą żeńską. W szkole obok klas licealnych tworzone są także klasy szkoły podstawowej.

Numeracja i nazwa szkoły w ciągu najbliższych ulegają zmianom: VIII LO, Szkoła Podstawowa i V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 41 i V LO, Centrum Kształcenia Ustawicznego i VII LO im. Marii Konopnickiej (do dzisiaj).

 • Czerwiec 1955 roku: pierwsza matura , 25 dziewcząt otrzymało świadectwa dojrzałości
 • Maj 1958 roku: Rada Rodziców podjęła uchwałę o nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej
 • Rok szkolny 1963/64: liceum liczy 323 uczennice, 65 absolwentek złożyło egzamin dojrzałości
 • Rok szkolny 1966/67: w związku z reformą systemu szkolnictwa 11-letnia szkoła przestaje istnieć, w jej miejsce powstaje zespół składający się ze Szkoły Podstawowej Nr 41 i VII LO i Marii Konopnickiej
 • Rok szkolny 1967/68: po raz pierwszy przyjęcia do klasy pierwszej absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.
 • 1 września 1969 roku: VII LO im. Marii Konopnickiej rozpoczyna naukę w nowym budynku przy ul. Farbiarskiej 6 ( później 8) jako samodzielna szkoła. Liceum staje się szkołą koedukacyjną
 • Rok szkolny 1972/73: Dzień Francuski w liceum. W związku z otworzeniem na UMCS filologii romańskiej szkoła gości radcę kulturalnego Ambasady Francji, Pana Jacquesa Teynier. Szkoła jest jedyna w województwie z rozszerzonym programem języka francuskiego. Wmurowanie tablicy pamiątkowej Patronki Szkoły
 • Rok szkolny 1973/74 Szkoła wprowadza do uroczystości szkolnych własny hymn
 • Rok szkolny 1981/82: Po raz pierwszy w historii szkoły, ze względu na rygory stanu wojennego odwołana zostaje studniówka
 • Rok szkolny 1983/84: Ustalono 7 października Dniem Patronki Szkoły
 • Rok szkolny 1985/86: Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego., utrata samodzielności liceum. Oprócz VII LO w budynku szkolnym funkcjonują dwie szkoły dla dorosłych: wieczorowa i zaoczna.
 • 19 września 1990 roku: Ustanowiono obyczaj ślubowania uczniów klas pierwszych. Tekst ślubowania jest umownie nazywany Kodeksem Etycznym Szkoły. W latach następnych ślubowanie odbywa się 17 września dla podkreślenia, że nastały czasy Polski wolnej od kłamstwa.
 • Rok szkolny 1990/91: Podpisanie partnerskiej umowy o współpracy między VII LO a Gimnazjum Bertholda we Freiburgu
 • Rok szkolny 1991/92: Wprowadzenie programu nauczania j.francuskiego kończącego się prestiżowym dyplomem DELF. Wprowadzenie do programu nauczania j.włoskiego i niemieckiego. Uchwała Rady Pedagogicznej o Liceum Językowym jakim w przyszłości ma się stać VII LO
 • Maj 1993 rok: Strajk okupacyjny nauczycieli w liceum. W wyniku strajku egzaminy dojrzałości odbywają się z tygodniowym opóźnieniem.
 • Rok szkolny 1993/94: Rozwiązanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i odzyskanie samodzielności szkoły.
 • Rok szkolny 1994/5: Wprowadzenie do programu nauczania języków obcych, języka hiszpańskiego
 • Styczeń 1996 roku: Samorząd miasta Lublina przejmuje prowadzenie szkoły.
 • Rok szkolny 1997/8: Program nauki i doskonalenia pływania w klasach pierwszych
 • Wrzesień 2011 – utworzenie Zespołu Szkół nr 11. Do VII Liceum Ogólnokształcącego przyłączono Gimnazjum nr 12.