Rada Rodziców

Każdy rodzic może mieć wpływ na to jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują. Szkoła bardzo liczy się ze zdaniem rodziców. W sprawach wychowania i profilaktyki rodzice współdecydują o tym jakie działania powinny zostać uznane za priorytetowe i jak mają być realizowane. Rodzice mają faktyczny wpływ na to, co się w szkole dzieje za pośrednictwem swoich przedstawicieli, którzy tworzą Radę Rodziców. Rada Rodziców ma szerokie kompetencje oparte na przepisach Ustawy o systemie oświaty oraz zapisach Statutu szkoły.

Nasza szkoła:

  • dostrzega w rodzicach naturalnych sprzymierzeoców i partnerów w wychowaniu i rozwoju młodych ludzi,
  • dostrzega wszelkie przejawy współuczestniczenia w trudnym procesie edukacji i wychowania,
  • umożliwia współdecydowanie o wszystkich sprawach dotyczących ich dzieci,
  • wspólnie z rodzicami tworzy atmosferę bezpieczeostwa, zaufania, wzajemnego polegania na sobie.