Misja Szkoły

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej istnieje ponad 50 lat. Nasze działania edukacyjno – wychowawcze są nakierowane na realizację myśli naszej patronki Marii Konopnickiej:

Jeżeli cel twój szlachetnie wytknięty,

Idź, choć współcześni obrzucą cię błotem:

Wieki zeń przyszłe wykują diamenty.

Nasza szkoła jest bezpieczna, nowoczesna, otwarta i przyjazna.

BEZPIECZNA – zapewnia uczniom bezpieczeństwo, przeciwdziała zagrożeniom współczesnego świata. Szkoła jest miejscem, w którym uczeń bez lęku szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania, potrafi odkrywać swoje mocne i słabe strony, a także zdobywać narzędzia niezbędne do rozumienia otaczającego świata, do rozwijania zdolności oraz komunikowania się.

NOWOCZESNA – przygotowuje młodych ludzi do życia w XXI wieku poprzez realizowanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, nowoczesnych programów i metod nauczania. Stawiamy na kreatywność i innowacyjność, uczymy tego jak uczyć się, żyć i pracować w erze nowych technologii i nieustannych zmian.

OTWARTA – dba o pełny i wszechstronny rozwój osobowości młodych ludzi to znaczy zrozumienie samego siebie, rozumienie innych i świata – przede wszystkim lokalnej społeczności, a następnie globalnej. Uczymy tego, co to znaczy – żyć wspólnie – uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej. W tym procesie akcentujemy edukację patriotyczną i obywatelską.

PRZYJAZNA – szkoła to miejsce ciepłe, w którym dobrze czuje się każdy członek szkolnej społeczności; to miejsce, do którego przychodzi się z radością i chętnie podejmuje nowe wyzwania, realizuje projekty i przedsięwzięcia.