Dyrekcja

Dyrektor mgr Małgorzata Markowska

1985 – 1997 – nauczyciel
1997 – 2008 – wicedyrektor VII LO
2008 – do chwili obecnej – dyrektor VII LO

Wicedyrektor mgr Elżbieta Mączka

1994 – 2008 – nauczyciel
2008 – do chwili obecnej – wicedyrektor VII LO