KSIĘGOWOŚĆ

mgr Iwona Gradek


Lokalizacja: parter, pokój nr 10

Telefon kontaktowy: (81) 532-65-12

Adres e-mail: iwona.gradek@lo7.lublin.eu

Dział księgowości pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00