Konkurs Wielkanocny

12. marca w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny na angielską i niemiecką Kartkę Wielkanocną. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas gimnazjalnych i licealnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26. marca.