Biblioteka

BIBLIOTEKA
mgr Dorota Sulenta
Lokalizacja: parter, pokój nr 32
Adres e-mail: dorota.sulenta@lo7.lublin.eu

Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00

Aktualności: Co nowego w bibliotece szkolnej?


Co nowego od przyszłego roku szkolnego:

  • Aby zachęcić do czytania i zintegrować społeczność szkolną zorganizujemy maraton czytelniczy zatytułowany „Czytać każdy może” poprzedzony promocją wśród uczniów kilku wybranych tekstów literatury współczesnej.
  • Lekcje języka polskiego z książką i filmem, to kolejna propozycja zachęcająca „społeczeństwo obrazkowe” do sięgnięcia po tekst literacki. Omawiane ekranizacje i adaptacje wybranych tekstów będą promocją czytania
  • W ostatnim tygodniu kolejnego roku szkolnego cykl spotkań – „Odkurzamy starocie” – poświęcony literaturze mógłby być wstępem do „zaczytanych wakacji”. We wrześniu projekt ten zostałby uwieńczony konkursem retorycznym „Opowiem wam historię…” promującym czytanie i dobrą książkę, nawet tę z czasów dzieciństwa naszych rodziców
  • „Literatura a historia”, jest kolejną propozycją promocji książki historycznej lub samej historii dotyczącej np. Żołnierzy Wyklętych czy 700-lecia miasta Lublin. W tym projekcie proponujemy spotkania z bohaterem książki czy autorem przy współpracy np. z IPN
  • Proponujemy kontynuację uczestnictwa w spotkaniach ze współczesną powieścią kryminalną i jej twórcą w Radiu Lublin pod nazwą „Czarne czwartki”, a także współpracę z Teatrem NN czy biblioteką publiczną przy organizowaniu wspólnych wystaw, wieczorów z książką, spotkań z ciekawymi ludźmi.
  • Wspólne ustalanie listy nowości, która uwzględni możliwości finansowe i specyfikę placówki, pozwoli na trafniejszy dobór literatury.

 Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwienie  rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej. Jest ona warsztatem pracy dla ucznia i nauczyciela, miejscem kształtującym zainteresowania kompetencje. Umożliwia doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł,  pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania zdobytych informacji. Biblioteka posiada skomputeryzowane zbiory w programie Biblioteka szkolna MOL, co wpływa na szybkość i łatwość w dotarciu do potrzebnych informacji oraz lepszą i szybszą obsługę użytkownika. Pomieszczenie biblioteki ,to miejsce udostępniana zbiorów oraz czytelnia z 5 stanowiskami komputerowymi podłączonymi do sieci internetowej, dostępem do drukarki i skanera. Wypożyczalnia połączona jest z magazynem biblioteki. Znajdują się tu stanowiska komputerowe z bazami danych  – stanowiska udostępniania i ewidencji zbiorów oraz usystematyzowane według poszczególnych działów zbiory biblioteki.  

Biblioteka liceum posiada zbiory tradycyjne i elektroniczne, uaktualniane i uzupełniane na bieżąco. Księgozbiór główny liczy ponad 8417 pozycji, ponad 528 broszur, zbiory audiowizualne to ponad 220 pozycji. W bibliotece można skorzystać z czasopism „Cogito”, „Biblioteka w szkole”, „Charaktery”.

Ogólne zasady korzystania

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

Zbiory biblioteczne można wypożyczać do domu, do pracowni przedmiotowych na lekcje lub korzystać na miejscu (księgozbiór podręczny);

Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej po upływie miesiąca, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów;

System obsługi czytelnika jest skomputeryzowany. Przy wypożyczaniu książek czytelnicy już w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 będą posługiwać się kodowanymi kartami bibliotecznymi.