Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję międzyszkolnego konkursu retorycznego. Jest on adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Nasz projekt wychodzi naprzeciw kształceniu umiejętności kluczowych, takich jak kompetencje komunikacyjne, świadomość i ekspresja kulturalna oraz kreatywność.

Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy

Uwolnić słowa

Organizatorzy: VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie

Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli Educatores

Tematyka konkursu:

szkoła ponadpodstawowa – wygłoszenie mowy popisowej (z wykorzystaniem notatek własnych, trwającej od 4 do 7 minut), której punktem wyjścia będzie myśl Marii Konopnickiej z wiersza  „Stopnie poznania”: 

Choćbyś poznał ziemię całą,

Miljon gwiazd jeszcze zostało!

Choćbyś gwiazdy znał na niebie,

Jeszcze musisz znać… sam siebie.

Etap międzyszkolny  odbędzie się 9. listopada 2019 r. (sobota) w siedzibie organizatora. Początek rywalizacji o godz. 9.00.

Kryteria oceny wystąpień uczestników konkursu

Przy ocenie wystąpień uczestników jury konkursowe będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

 • zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu (konkurs retoryczny)
 • dobór repertuaru (konkurs recytatorski)
 • płynność oraz poprawność wysłowienia,
 • naturalność wypowiedzi,
 • jasność i logiczność formułowanych myśli,
 • bogactwo języka i jego barwność,
 • środki artystycznego wyrazu: gest, mimika
 • dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
 • umiejętność utrzymania uwagi słuchaczy,
 • dykcję i tempo,
 • opanowanie tremy.
 1. Informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele koordynatorzy:

pani Dorota Iwanicka – Przybysz  i  pani Ewa Niewiadomska

 

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Organizatorzy