Zajęcia dodatkowe z matematyki

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas pierwszych

Przeznaczone są dla uczniów posiadających trudności w przyswajaniu wiedzy, w zastosowaniu wzorów matematycznych oraz w ich praktycznym wykorzystaniu.

Podczas zajęć powtarzane będą zagadnienia ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz utrwalany bieżący materiał klasy pierwszej liceum.