Budzenie śpiących gigantów

30 maja w Ratuszu odbyła się konferencja finalizująca realizację projektu URBACT III – 2nd Chance: Waking up the sleeping Giants (Druga Szansa: Budzenie śpiących gigantów), współfinansowanego ze środków EFRR przez lidera projektu Miasto Neapol. Uczniowie z klasy 2A oraz pani Jadwiga Greszta uczestniczyli w tym spotkaniu.

Nasza szkoła miała przywilej być małą cząstką tego projektu. W zeszłym roku szkolnym uczniowie z obecnych klas 2A i 2B wzięli udział w warsztatach edukacyjnych Budzenie śpiących gigantów, zorganizowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. W czasie warsztatów młodzież poznała zapomnianą architekturę Lublina i plany dotyczące ocalenia starych obiektów przemysłowych. Celem projektu URBACT III jest bowiem ożywianie dużych opuszczonych budynków będących częścią miejskiej zabudowy. W przypadku Lublina są nimi – Browar nr 2 przy ulicy Bernardyńskiej i budynek słodowni Vetterów przy ul. Misjonarskiej, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły.

Zdjęcia z realizacji projektu są opublikowane w formie wystawy na placu Wolności. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Projekt przebudowy słodowni opracowany w ramach URBACT III