Narodowe Czytanie

8 września z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę będzie miało miejsce Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Niech to będzie (…) stworzenie nowych przemysłów, jakikolwiek czyn wielki, którym ludzie mogliby oddychać jak powietrzem. Tu jest zaduch. Byt (…) tej złotej ojczyzny, tego świętego słowa, za które umierali męczennicy, byt Polski – za ideę!

      Waszą ideą jest stare hasło niedołęgów, którzy Polskę przełajdaczyli: ,,jakoś to będzie”!

Cezary Baryka

 Przedwiośnie, Stefan Żeromski

redakcja