Uwaga, sukces! Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane

 Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.
Sukces to umiejętne odkrycie i wykorzystywanie swoich talentów i zdolności!

10. grudnia w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Otrzymali je z rąk pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych znalazł się przedstawiciel VII Liceum Ogólnokształcącego – Bartosz Woch – uczeń klasy 3a. Przypominamy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i  uzyskuje w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych wyniki co najmniej dobre.

Pan Wojewoda oraz Pani Kurator skierowali do młodzieży słowa uznania i gratulacji oraz  podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli,  rodziców i opiekunów za stwarzanie warunków sprzyjających  rozwojowi Nagrodzonych.

W imieniu społeczności Naszej Szkoły serdecznie gratulujemy Bartoszowi tego szczególnego wyróżnienia oraz życzymy spełnienia marzeń i pragnień dotyczących osobistego rozwoju i kariery oraz wielu sukcesów! 🙂