2019 – Rokiem Autora „Innego świata”

W tym roku przypada jubileusz stulecia urodzin Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. Dla uczczenia tego wydarzenia oraz w dowód uznania dla wybitnego pisarza Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 – Rokiem Autora „Innego świata”. W uchwale podkreślono, że losy i twórczość Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości, a autor z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy.

             Gustaw Herling – Grudziński to wybitny pisarz i publicysta emigracyjny, więzień sowieckich łagrów, uczestnik Bitwy pod Monte Cassino, współtwórca „Kultury” paryskiej i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w Ojczyźnie i świecie autor książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą”.