Uroczystość pożegnania maturzystów

Przemijanie wciąż zadaje nam nowe pytania, uczy pokory… daje do myślenia, zastanawia…

26 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów. Wydarzenie to zgromadziło na sali gimnastycznej uczniów, nauczycieli i rodziców. Część oficjalną otworzyło wystąpienie pani dyrektor Małgorzaty Markowskiej, w którym znalazły się słowa gratulacji i podziękowań dla najlepszych absolwentów. Wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy i nagrody. W tym gronie znalazł się najlepszy tegoroczny absolwent VII Liceum Bartosz Woch – stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy 1a pod kierunkiem pani Donaty Toboty i pani Agnieszki Stadnickiej – Chrzan. Krótka prezentacja była poświęcona wydarzeniu Unii Lubelskiej, której jubileusz 450 – lecia honorujemy w tym roku. Pożegnanie maturzystów było okazją do wspomnień, podsumowań a także życzeń.

Prezentujemy migawki z tej uroczystości.