8. edycja Czytania Narodowego

Książki są jak okręty, myśli żeglujące po oceanach czasu,
troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.

Francis Bacon

7. września jako społeczność szkolna uczestniczyliśmy w ósmej edycji Narodowego Czytania. Współorganizowaliśmy to wydarzenie pod lubelskim Ratuszem. Koordynatorem tej współpracy ze strony naszej szkoły była pani Dorota Iwanicka – Przybysz. Z wielką radością podjęliśmy to wyzwanie, gdyż wśród czytanych tekstów znalazł się  utwór patronki naszej szkoły Marii Konopnickiej. Razem z nami czytali zastępca prezydenta Miasta Lublin pan Mariusz Banach, posłowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele lubelskich uczelni, mediów, pani dyrektor Małgorzata Markowska, dyrektorzy lubelskich szkół oraz dyrektor lwowskiej Szkoły Średniej nr 24 im Marii Konopnickiej z polskim językiem nauczania, pani Łucja Kowalska. Narodowe Czytanie wychodzi naprzeciw potrzebie propagowania czytelnictwa. Jest  bowiem okazją do obcowania z literaturą piękną. W tym roku czytane były polskie nowele. Pochyliliśmy się nad treścią ośmiu niewielkich tekstów wybitnych pisarzy z XIX i XX wieku: Orzeszkowej, Konopnickiej, Prusa, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza, Schulza i Rzewuskiego. Każda z nich podejmuje inny temat, rozwija inne motywy, ale ich cechą wspólną jest ukazanie uniwersalizmu ludzkiego doświadczenia i wartości, które mimo zmieniających się realiów nie tracą sensu i nadal są aktualne. Wspólne czytanie jest to również moment spotkania z drugim człowiekiem, bo w akcji tej jedni czytają innym, dzielą się wrażliwością,  poczuciem piękna, sobą i swoim czasem. Takie spotkania budują mosty i scalają więzi.