Zebrania rodziców

Informujemy, że 20 listopada o godz. 16.30 odbędą się śródsemestralne  spotkania wychowawców z rodzicami klas licealnych.

W tym samym dniu odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców w godz. 17.00 – 19.00.