Próbna matura ustna z języka polskiego

Uwaga maturzyści!

W dniach 12. i 13. lutego w sali 42. odbędzie się tegoroczna edycja próbnego ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Celem przedsięwzięcia będzie symulacja procesów egzaminacyjnych (uczestnictwo w dialogu, prezentacja egzaminacyjna, wykorzystanie czasu na przygotowanie) oraz utrwalenie procedur. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń. Powodzenia!

redakcja