SZTUKA LAND ART W WYKONANIU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Oto wspomnienie pięknej polskiej jesieni i jej darów.
Zanim nadeszła zima uczniowie klas 1ap i 1bp wykonali prace plastyczne, których tematem była sztuka “land art”. Powstały one w naturalnym krajobrazie i zostały wykonane z surowców dostępnych w przyrodzie. Formy prac są abstrakcyjne, ale kojarzą się z elementami świata zewnętrznego. Do wykonania tych dzieł uczniowie wykorzystali : ziemię, piasek, gałęzie, patyki, szyszki, kasztany, kamienie, liście- czyli wszystko co nasi licealiści znaleźli w przyrodzie nie niszcząc jej.
Ich wymowa zwraca uwagę na otaczający nas świat przyrody, tak ważny w obecnym czasie.