Warsztaty: Stop cyberprzemocy


W dniu dzisiejszym młodzież z kl1ap uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez panią Sylwię Kuc – Zastępcę Naczelnika Oddziału Szkolno Profilaktycznego że Straży Miejskiej Lublin.
Sporo informacji na ww tematy, ilustrowane filmem z serii “Reżyser Życia”, przeplatane odpowiedziami na liczne pytania i dyskusją na tematy ciekawiące młodzież.

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera, określana także jako cyberbullying, nękanie, dręczenie, prześladowanie w internecie.
Jej celem jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie.
Cyberprzemoc podobnie jak przemoc tradycyjna to regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić.
Zjawisko elektronicznej agresji może przybierać różne formy: od wysłania obraźliwego SMS-a czy e-maila do koleżanki, aż po założenie komuś fałszywego konta na portalu społecznościowym.
Najczęstsze FORMY cyberprzemocy: agresja słowna, np. wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie komentarzy na forum internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia innej osoby; upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów;
zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych osób w portalach społecznościowych; włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych użytkowników; szantażowanie; ujawnianie sekretów; wykluczanie z grona „znajomych” w internecie; celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci.