WARSZTATY: “ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH I MŁODOCIANYCH”

W dniu dzisiejszym młodzież z kl.2ap i kl.2bp uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej Lublin.
Prezentacja i rozmowa nt odpowiedzialności karnej, alkoholu, przestępczości, czynów karalnych, szeroko rozumianych konsekwencji i odpowiedzialności prawnej.
Sporo informacji na ww tematy, ilustrowane prezentacją to podsumowanie ciekawych zajęć.