UNDERSTAND – KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Understand jest wyjątkowym ogólnopolskim konkursem opartym o umiejętności rozumienia języka angielskiego.
Nasi licealiści, którzy w Dniu dzisiejszym wzięli udział w konkursie potrzebowali jedynie słuchawek.
W klasopracowni informatycznej w czasie 3 godzin lekcyjnych w sumie 24 uczniów przystąpiło do konkursu.Najliczniej reprezentowana była klasa 3bp.
Uczniowie mieli do odsłuchania i rozwiązania 24 zadania o różnym poziomie trudności. Udzielali w nich odpowiedzi w formie wybrania 1 z 5 proponowanych odpowiedzi.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki za ok 3tyg.