WYKŁADY O CYBERPRZEMOCY

W naszej szkole 12 października odbyły się zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej o cyberprzemocy, w których uczestniczyli uczniowie. Panie funkcjonariuszki pokazywały ciekawe prezentacje i zaspokoiły ciekawość naszych uczniów omawiając pewne sporne kwestie np. jaka jest różnica między hejtem a krytyką.