KOMUNIKAT O NAUCZANIU ZDALNYM

Szanowni Państwo,


na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301), uprzejmie informuję, że  zajęcia edukacyjne w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie  w dniach 20-22.12.2021r. i 03-05.01.2022r. będą realizowane w trybie zdalnym.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i planem pracy szkoły dzień 07.01.2022r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Z poważaniem

Małgorzata Markowska