POŻEGNANIE

Tym, którzy miłość mają i ofiarę

Dane zwycięstwo jest nad umarłymi

Juliusz Słowacki

Z bólem serca żegnamy Naszą Drogą Panią Profesor, Przyjaciółkę, Dobrego Człowieka, Wychowawcę – Panią Ewę Niewiadomską. Przez 30 lat pracowała z wielkim zaangażowaniem w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

Jako polonistka z niezwykłą charyzmą nauczała młodzież, przygotowywała do olimpiad, egzaminów maturalnych, konkursów przedmiotowych, inspirowała do wytężonej pracy.

Pamiętamy szczególnie, przygotowywane przez Nią w ramach Jej projektu Archeologia Pamięci, widowiska patriotyczne – nasycone wizualnie kolaże skojarzeń i obrazów, pełne odniesień do bliskiej nam rzeczywistości. Wielokrotnie podziwialiśmy Jej erudycję, zamiłowanie do literatury, historii i filmu, radosne wzruszenia z sukcesów uczniów, troskę o najsłabszych, zaangażowanie w życie naszej szkoły.

Żegnamy Panią Profesor Ewę Niewiadomską. Zostaje w nas ból i wdzięczna pamięć za serce, uśmiech, pracowitość i otwartość na drugiego człowieka.

Społeczność VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie.