PLANETA XXI

W czwartek 18.05 uczniowie naszego liceum wzięli udział w debacie na temat: “Wojenna i cywilna degradacja środowiska” w ramach współpracy z UMCS. Debata ta była początkiem cyklu spotkań o nazwie: “Planeta XXI”.

Dzisiejsza dyskusja dotyczyła głównie degradacji środowiska na Ukrainie i Syrii w czasie wojny, a także problemu skażenia Odry. Były poruszane bardzo ciekawe tematy takie jak np. nowe pojęcie “Ekobójstwa”, prawne sankcjonowanie zbrodni przeciw przyrodzie w Polsce i na świecie czy temat planowanej drogi wodnej E-40 i jej wpływu na środowisko. Słuchający dowiedzieli się, jakie działania powodują lub powodowały w historii degradację środowiska, wykorzystywaną do celów geopolitycznych.

Tekst: SG kl. 1ab