STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W 7 LO

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie wydanym w dniu 22 stycznia 2024 roku w naszej szkole obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich.

Wszyscy powinni zapoznać się z tym dokumentem. Został udostępniony w sekretariacie szkoły, pokoju psychologa, pokoju nauczycielskim.