Oferta edukacyjna

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

VII Liceum  Ogólnokształcące  to szkoła, której szukasz!

Siedem atutów „Siódemki”:

To mają wszyscy!

  • szkoła z tradycją, otwarta, bezpieczna, bez barier
  • bogata oferta edukacyjna i wykwalifikowana kadra
  • solidność i skuteczność w przygotowaniu do matury

Tego nie ma nikt! 

  • zajęcia od 8.00 do 15.00
  • unikalna, wspierająca atmosfera
  • lokalizacja w centrum Lublina – doskonały dojazd
  • nowoczesna baza edukacyjna

„Siódemka” to więcej niż szkoła!

Zapraszamy!

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

dla absolwentów szkoły podstawowej – liceum ogólnokształcące 4-letnie

Kl.Nazwa klasyPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane
1AADMINISTRACYJNAHistoria
WOS
Język angielski
Drugi język*
Język polski
Matematyka
Język angielski
Historia
1BMATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNAMatematyka
Geografia
Język angielski
Drugi język*
Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia
1CMEDIALNAJęzyk polski
Język angielski
Język angielski
Drugi język*
Język polski
Matematyka
Język angielski
Informatyka
1DGEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNAGeografia
Biologia
Język angielski
Drugi język*
Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

 

* Języki obce do wyboru:  język hiszpański,  język niemiecki