Understand : język angielski ze słuchu

21 marca (w pierwszy dzień wiosny) odbył się po raz pierwszy w naszej szkole nietypowy konkurs z języka angielskiego UNDERSTAND. Dlaczego nietypowy? Uczniowie biorący w nim udział mieli do rozwiązania 24. zadania o różnym poziomie trudności i ściśle określony czas na ich odsłuchanie i rozwiązanie. Były to zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu. Uczestniczyli w nim licealiści z różnych klas. Dla niektórych taka forma sprawdzania umiejętności językowych była łatwa, a dla innych niekoniecznie. Udział w konkursie był cennym doświadczeniem. 🙂

Uczestnikom życzymy sukcesów.
Nad przebiegiem konkursu czuwały p. Joanna Zbiciak-Kozak i p. Jadwiga Greszta.

Oto kilka migawek z konkursu