Koncert Galowy Konkursu Artystycznego Lubelskie impresje

4 kwietnia w Trybunale Koronnym odbył się Koncert Galowy VIII  Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego  Lubelskie impresje organizowanego w ramach konkursu 7. Talent. Tegoroczna,  ósma edycja odbywała się pod hasłem: Lublin miastem unii: historycznej, europejskiej, kulturowej. Konkurs wpisał się w uroczyste obchody jubileuszu 450 – lecia uchwalenia Unii Lubelskiej. Został zorganizowany w ramach projektu Artystyczne Inspiracje, współfinansowanego przez Urząd Miasta Lublin a zrealizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli EDUCATORES. 

W ramach konkursu nadesłano ponad 70 prac plastycznych, które oceniało jury w składzie:

przewodniczący prof. dr hab. Lechosław Lameński – kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej  Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego

członkowie:

  • Małgorzata Markowska – dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
  • Krzysztof Grajczak – artysta malarz, przyjaciel naszego konkursu
  • Łukasz Wiącek –  historyk sztuki, pracownik Muzeum na Zamku Lubelskim

W koncercie finalizującym konkurs plastyczny uczestniczyli znamienici goście: przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego pan Mirosław Tarkowski – Dyrektor Departamentu ds. Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin  – pan Zdzisław Niedbała – Radny Powiatu Lubelskiego a także dyrektorzy szkół, instruktorzy, nauczyciele, wychowawcy i rodzice uczestników konkursu. Naszą uroczystość zaszczycili również zaprzyjaźnieni członkowie Klubów Seniora z Lublina. Na koncert złożyły się artystyczne popisy laureatów tegorocznej edycji Konkursu 7. Talent.

Ważnym wydarzeniem uroczystości było uhonorowanie nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego i medalem Prezydenta Miasta Lublin, przyjaciela Konkursu Lubelskie impresje pana Krzysztofa Grajczaka z okazji jubileuszu 25 – lecia jego pracy artystycznej. Serdecznie gratulujemy. Przedstawiamy migawki z wystawy i koncertu w trybunale Koronnym.