Ważna informacja

Szanowni Państwo, informuję, że dzisiaj – 8 kwietnia rozpoczęła się w naszej szkole bezterminowa akcja protestacyjna pracowników oświaty. Bierze w niej udział 78,13%  nauczycieli. W takiej sytuacji niemożliwe jest zorganizowanie planowych zajęć edukacyjnych.  Mając nadzieję na pozytywne wyniki rozmów Związków Zawodowych z przedstawicielami Rządu, proszę o śledzenie informacji o strajku na stronie internetowej szkoły. Liczę na wyrozumiałość i współpracę.

Z poważaniem
Małgorzata Markowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 11