Inspirujący angielski

Uwaga, czy wiecie, że: język angielski posiada status języka oficjalnego w ponad 50 krajach na całym świecie, angielski to język ojczysty około 527 mln ludzi, aby trwale nauczyć się nowego słówka, trzeba użyć go w różnych kontekstach co najmniej 7 razy, można porozumieć się w obcym języku bez dobrej znajomości …