OFERTA EDUKACYJNA

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

VII Liceum  Ogólnokształcące  to szkoła, której szukasz!

Siedem atutów „Siódemki”:

  • elastyczny harmonogram zajęć
  • niepowtarzalna, rodzinna atmosfera
  • lokalizacja blisko dworca
  • nowoczesna baza edukacyjna
  • dobrze wyposażona pracownia informatyczna
  • hala z orlikiem
  • przestronny budynek szkoły

„Siódemka” to więcej niż szkoła!

Zapraszamy!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

dla absolwentów szkoły podstawowej – liceum ogólnokształcące 4-letnie

Klasa 1 AB – administracji i biznesu

Klasa 1 AB o profilu administracyjno – biznesowym – dla przyszłych prawników, pracowników sektora administracyjnego oraz biznesmenów.

To klasa dla tych, którzy interesują się polityką, pracą w urzędach oraz gospodarką. Priorytetem jest poszerzanie wiedzy w zakresie prawa administracyjnego. Przedmioty, które będą nauczane w formie rozszerzonej to historia, wos. Dodatkowo uczniowie  wezmą udział w uzupełniających zajęciach o tematyce zgodnej z profilem klasy.
Znajomość procesów, które wpływają na funkcjonowanie różnych instytucji, zarówno państwowych, jak i prywatnych, zawsze będą umiejętnością poszukiwaną na rynku pracy.
Przedmioty ze świadectwa klasy ósmej, które będą brane pod uwagę to: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Klasa 1 M – medialna

Klasa 1 M o profilu medialnym – dla przyszłych dziennikarzy, specjalistów od social mediów, wielbicieli języka polskiego i angielskiego!

To klasa dla tych, którzy chcą poznać tajniki dziennikarstwa, wiążą swoją przyszłość ze środkami masowego przekazu. Zdobywane  umiejętności przydadzą  się w różnych aspektach dziennikarskiej kariery i nie tylko! Przedmioty, które będą nauczane w formie rozszerzonej to język polski oraz język angielski. Dodatkowo uczniowie  wezmą udział w uzupełniających zajęciach o tematyce zgodnej  z profilem klasy. Przedmioty ze świadectwa klasy ósmej, które będą brane pod uwagę to: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

Klasa 1 IBE – iberyjska

Klasa 1 IBE – dla wszystkich wielbicieli języków obcych i geografii! 

To klasa dla tych, którzy są miłośnikami kultury iberyjskiej, chcą władać jednym z najpopularniejszych języków świata – hiszpańskim. Mamy w szkole NATIVE SPEAKERA z
Hiszpanii. Przedmioty, które będą nauczane w formie rozszerzonej to język hiszpański i geografia. Dodatkowo uczniowie  wezmą udział w uzupełniających zajęciach o tematyce zgodnej z profilem klasy. Przedmioty ze świadectwa klasy ósmej, które będą brane pod uwagę to: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Klasa 1PH – psychologiczno-humanistyczna

Klasa 1 PH – dla wszystkich wielbicieli psychologii, j. polskiego, biologii, historii sztuki, plastyki i muzyki. To klasa dla tych, którzy interesują się psychologią, fascynują się potęgą ludzkiego umysłu i chcą poznać jego tajniki. Przedmioty, które będą nauczane w formie rozszerzonej to biologia i język polski. Dodatkowo uczniowie  wezmą udział w uzupełniających zajęciach o tematyce zgodnej z profilem klasy. Przedmioty ze świadectwa klasy ósmej, które będą brane pod uwagę to: język polski, język angielski, matematyka, biologia.

* Języki obce do wyboru:  język hiszpański,  język niemiecki