Certyfikaty

Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne  ECDL

Miejsce, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, tytuł nadany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, kwiecień 2011

 

   Szkoła Dobrze Wychowana

tytuł nadany przez Fundację Solidarności Obywatelskiej oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty (w ramach współpracy z Kurierem Lubelskim, Regionalną Rozgłośnią Radio Lublin)  Lublin, maj 2012

Szkoła  Bezpieczna 

 członkostwo w Ogólnopolskim Klubie BEZPIECZNE SZKOŁY , tytuł nadany przez Komitet Honorowy Fundacji Państwo Obywatelskie – Warszawa, maj 2013

 

Szkoła Innowacji

 tytuł nadany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kwiecień 2014

 

Szkoła Równego Traktowania

uhonorowanie działań w roku szkolnym 2014/2015 realizowane w ramach projektu

 „Obywatele dla Demokracji”, tytuł nadany przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawa, maj 2015

 

Zadowolony Konsument

placówka wyróżniona przez uczniów i ich rodziców głosowaniu internetowym, tytuł nadawany szkołom  z Najwyższą Jakością Oferowanych Usług Edukacyjnych , Warszawa, marzec 2017