Matura

Egzamin w 2022 roku

O egzaminie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

Harmonogram: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7484

Komunikat o dostosowaniach: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7481

Komunikat o przyborach: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7483

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki : http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7480

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7280

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7487 i załączniki: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7490

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=6982

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=6985

Informacja o opłatach za egzamin maturalny: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7504

Deklaracje maturalne: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190902123924531

Informatory: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Arkusze: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Materiały dodatkowe: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/

Zbiory zadań: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/