KADRY

mgr Andrzej Lisowski

Lokalizacja: parter, pokój nr 10a

Telefon kontaktowy: (81) 532-65-12

Adres e-mail: andrzej.lisowski@lo7.lublin.eu

Dział Kadr pracuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00-13.00