Rada Rodziców

Każdy rodzic może mieć wpływ na to jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują. Szkoła bardzo liczy się ze zdaniem rodziców. W sprawach wychowania i profilaktyki rodzice współdecydują o tym jakie działania powinny zostać uznane za priorytetowe i jak mają być realizowane. Rodzice mają faktyczny wpływ na to, co się w szkole dzieje za pośrednictwem swoich przedstawicieli, którzy tworzą Radę Rodziców. Rada Rodziców ma szerokie kompetencje oparte na przepisach Ustawy o systemie oświaty oraz zapisach Statutu szkoły.

Aktualnie informacje o działaniach podejmowanych przez Radę Rodziców znajdziesz na stronie https://rodzice7lo.eu/

Nasza szkoła:

  • dostrzega w rodzicach naturalnych sprzymierzeoców i partnerów w wychowaniu i rozwoju młodych ludzi,
  • dostrzega wszelkie przejawy współuczestniczenia w trudnym procesie edukacji i wychowania,
  • umożliwia współdecydowanie o wszystkich sprawach dotyczących ich dzieci,
  • wspólnie z rodzicami tworzy atmosferę bezpieczeostwa, zaufania, wzajemnego polegania na sobie.

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało uruchomione nowe konto do wpłat na działalność statutową realizowaną przez Radę Rodziców VII LO w Lublinie. Numer konta do wpłat, wysokość składek oraz inne informacje dotyczące wpłat oraz wsparcia materialnego podajemy na pod tym linkiem.

Mamy świadomość, że Wielkanoc to okres dodatkowych wydatków, a dla wielu z nas jest czas niełatwy ze względów finansowych. Zachęcamy jednak do wpłacania dobrowolnych składek na konto Rady – już wkrótce czeka nas pożegnanie klas maturalnych i dla naszych najzdolniejszych maturzystów Rada chce ufundować pamiątkowe nagrody. Również dla wyróżniających się uczniów z pozostałych klas będziemy chcieli zapewnić chociaż skromne upominki na zakończenie roku szkolnego.

W niełatwej sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność VII LO, nasi uczniowie potrafili stanąć na wysokości zadania, walcząc o sprawę szkoły na forum publicznym i wykazując się odpowiedzialna postawą uczestnicząc w zajęciach pomimo znaczących utrudnień. Dlatego zebrane środki chcemy również przeznaczyć na dodatkowe atrakcje dla uczniów, w tym również aktywności pozwalające na powrót integrować społeczność szkolną.