Warsztaty Działań Twórczych

Warsztaty odbędą się w VII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie, 24 lutego, 3 marca, 10 marca 2018 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Oferta programowa

  1. Warsztaty sceniczne: praca nad doborem repertuaru estradowego, dostosowanego do wieku wykonawcy, poczucie rytmu, muzykalność, elementy wyrazu artystycznego, piosenka aktorska, musicalowa, artystyczna – charakterystyka i praca nad wybranymi gatunkami.
  2. Warsztaty technik koncentracji estradowej: sposoby radzenia sobie z objawami zdenerwowania, ćwiczenia oddechowe, praktyczne sposoby opanowania drżenia organizmu, zagadnienia z zakresu ogólnego wizerunku artystycznego, ćwiczenia przed lustrem, psychologiczne uwarunkowania autosugestii.
  3. Warsztaty fotograficzne: obsługa sprzętu fotograficznego, teoretyczne i praktyczne sposoby wykonania dobrego zdjęcia, podstawowe i zaawansowane techniki fotograficzne cyfrowe i analogowe, możliwości kreatywne aparatu fotograficznego, zasady pracy ze studyjnymi lampami błyskowymi.
  4. Warsztaty plastyczne: poznanie nowych środków autoekspresji oraz rozwijanie zdolności plastycznych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w sztuce, zapoznanie z wybranymi technikami, rozwijanie umiejętności projektowych w dziedzinie plakatu.
  5. Warsztaty dziennikarskie: zapoznanie z głównymi zagadnieniami i problemami współczesnego dziennikarstwa, nabycie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi, doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa, pokonywanie lęków i rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej wartości, wykorzystywanie umiejętności informatycznych oraz technicznych przy wydawaniu gazety, relacjonowaniu imprez artystycznych.

Zajęcia poprowadzą znani specjaliści, muzycy, dziennikarze, artyści.

Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom.

Karty uczestnictwa znajdują się tutaj.